Disclaimer

Op onze website www.redfirepits.eu hebben we bepaalde gebruikersvoorwaarden opgesteld die voor jou als bezoeker van toepassing zijn. Wanneer je deze website gebruikt, dan rekenen wij er op dat je de gebruikersvoorwaarden hebt gelezen en deze ook toepast.

Gebruik van de website www.redfirepits.eu
De website bevat veel informatie, die is bedoeld om jou als klant op de hoogte te houden van ons bedrijf en het aanbod van onze producten. Aan deze informatie worden geen rechten ontleend. We gaan nauwkeurig om met het proces om de website samen te stellen en te onderhouden. Daarom maken wij ook gebruik van bronnen, waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegeven informatie op deze website. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er nog een product op de website staat, terwijl wij deze niet op voorraad hebben. We werken samen met een ICT-partij die ons ondersteund met het beheren van de website. Ook op het gebied van veiligheid zetten zij zich in. Zo minimaliseren we de kans op virussen, al kunnen we hiervoor geen garanties geven.

Informatie van derden
Wellicht bevat onze website links naar andere websites. Hierop hebben wij geen invloed en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beschikbaarheid daarvan. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat na het bezoeken van deze websites.

Gebruik van informatie
OutTrade beschikt over de eigendomsrechten van de foto’s en teksten op deze website. Alle geboden informatie is zelf geproduceerd. Het is zodoende ook niet toegestaan om, zonder toestemming, informatie te kopiëren en te verspreiden. Hierbij gaat het om teksten, grafisch materiaal, logo’s etc.). Voor persoonlijk gebruik mag je de informatie wel downloaden of printen.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat de geboden informatie wordt aangepast, dit geldt ook voor deze disclaimer. Dit hoeft ook niet vooraf aangekondigd te worden. Om helemaal op de hoogte te zijn kun je af en toe controleren of de disclaimer wellicht nog is veranderd.

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op deze website en disclaimer. Mochten er geschillen optreden in verband met deze disclaimer, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het OutTrade arrondissement.

E-Mail
Wij garanderen niet dat de naar ons verstuurde e-mail op tijd worden ontvangen of verwerkt. Daarbij komt ook dat de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig wordt gegarandeerd. Mocht je zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging ons een e-mail sturen, dan accepteer je dit risico.